Gå til indhold

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg træffer afgørelse i klagesager fra flere forskellige underinstanser.

I modsætning til andre udvalg træffer Ankestyrelsen Beskæftigelsesudvalg også afgørelse som 1. instans.

Når det fremgår af loven, at Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg er klageinstans, træffes der afgørelse på et møde, hvor der deltager beskikkede medlemmer.

De beskikkede medlemmer er udpeget af Beskæftigelsesministeriet.

De beskikkede medlemmer kan bl.a. være fra

  • Kommunernes Landsforening (KL)
  • Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
  • Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
  • Danske Handicaporganisationer

Sammensætningen af Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg afhænger af, hvilken lov klagesagen vedrører.

Ikke offentlige møder

Møderne er ikke offentlige. Derfor har sagens parter eller repræsentanter for dem ikke krav på at være med til mødet.

 

Sidst opdateret 16.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring