Gå til indhold

Handicappede i erhverv

Personlig hjælper til handicappede borgere i erhverv.

Kommunens jobcenter kan tildele personlig hjælper til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig støtte.

Der kan kun bevilliges personlig assistance til personer, der har en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Kravet om, at der skal være tale om en varig funktionsnedsættelse, betyder, at funktionsnedsættelsen ikke må være af en midlertidig og forbigående karakter.

Ankestyrelsen behandler klager over jobcentrets afgørelser om personlig hjælper.

Læs mere om handicappede i erhverv i Ankestyrelsens praksisundersøgelser

Sidst opdateret 26.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring