Gå til indhold

Borgerstyret personlig assistance

En voksen med et omfattende behov for hjælp, har mulighed for selv at udvælge og ansætte nødvendige hjælpere. Borgeren får udbetalt et kontant tilskud.

Ordningen kaldes borgerstyret personlig assistance (BPA), og reglerne fremgår af servicelovens § 95 og § 96. Kommunen træffer afgørelse og yder vejledning.

Borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få ledsagelse, hvis de ikke kan færdes på egen hånd.

Sidst opdateret 07.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring