Hjælpemidler og forbrugsgoder

Kommunen træffer afgørelse og yder vejledning om hjælp til hjælpemidler og forbrugsgoder.

Efter servicelovens § 112 kan borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne få støtte til hjælpemidler. Det er en betingelse, at hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. 

Efter servicelovens § 113 kan borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne få støtte til forbrugsgoder, når betingelserne i servicelovens § 112 er opfyldt. 

Sidst opdateret 10.12.2018