Voksne handicappede og ældre

Voksne handicappede og ældre kan modtage hjælp fra kommunen.

Kommunen afgør sager og vejleder, når voksne handicappede og ældre har brug for hjælp til:

  • bolig
  • hjælpemidler og forbrugsgoder
  • merudgifter
  • socialpædagogisk støtte og ledsagelse
  • støtte til bil
  • borgerstyret personlig assistance.

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17/10 2018

Sidst opdateret 17/10 2018

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring