Gå til indhold

Hjemmehjælp

Kommunen træffer afgørelse og yder vejledning om ret til hjemmehjælp. Det vil sige personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet bl.a. madservice.

Der er ret til hjemmehjælp, hvis borgeren på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre opgaverne i hjemmet. Reglerne er i servicelovens § 83.

Alle hjemmehjælpsmodtagere har ret til at vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp, jf. servicelovens § 91.

Kommunen udarbejder kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp.

Sidst opdateret 07.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring