Gå til indhold

Boligstøtte

Borgere kan søge om boligstøtte hos Udbetaling Danmark. Kommunen bevilger og udbetaler lån til beboerindskud.

Boligstøtte

 Du kan klage over Udbetaling Danmarks afgørelser om boligstøtte.

Lån til beboerindskud

Du kan klager over:

  • Kommunens afgørelse om de såkaldte pligtlån.
  • Kommunens afgørelse om tilbagebetaling af lån til beboer indskud. Du kan dog ikke klage over kommunens opgørelse af tilbagebetalingsbeløbet.

Du kan ikke klage over kommunens afgørelser om de såkaldte frivillige lån til beboerindskud.

 

Sidst opdateret 26.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring