Merudgifter til handicappede voksne

Kommunen træffer afgørelse og yder vejledning, hvis en borger har brug for hjælp til dækning af merudgifter.

Efter servicelovens § 100 kan voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne få dækket nødvendige merudgifter. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne, og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven.

Sidst opdateret 10.12.2018