Gå til indhold

Støtte til bil

Kommunen træffer afgørelse og yder vejledning om hjælp til køb af en bil.

Efter servicelovens § 114 kan borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at færdes uden brug af bil, få støtte til køb af en bil.

Støtten ydes i form af lån og afgiftsfritagelse. Der kan også ydes støtte til kørekort og særlig indretning af bil mv.

Sidst opdateret 26.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring