Støtte til bil

Kommunen træffer afgørelse og yder vejledning om hjælp til køb af en bil.

Efter servicelovens § 114 kan borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at færdes uden brug af bil, få støtte til køb af en bil.

Støtten ydes i form af lån og afgiftsfritagelse. Der kan også ydes støtte til kørekort og særlig indretning af bil mv.

Sidst opdateret 10.12.2018