Støtte til bil

Borgere med nedsat funktionsevne kan få støtte fra kommunen til køb af en bil.

Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at færdes uden brug af bil, kan få støtte til køb af en bil.

Støtten ydes i form af lån og afgiftsfritagelse. Der kan også ydes støtte til kørekort og særlig indretning af bil mv.

Kommunen træffer afgørelse om støtten og yder vejledning.

Ankestyrelsen behandler klager over kommunens afgørelser om støtte til bil.

Sidst opdateret 21.11.2013