Gå til indhold

Statistik

2023 Børn og unge, Social, Familie, Anbringelse

Børnesagsbarometret 2023

2023 Børn og unge, Anbringelse, Familie

Beslutninger i et barns hverdag under en anbringelse

2023 Handicap, Familie, Handicap børn, Retssikkerhedsenheden, Social

Sektoransvarsprincippet ved problematisk skolefravær hos børn med handicap

2023 Børn og unge, Integration, Familie, Forebyggelse af ekstremisme, Anbringelse, Udlændinge

Kommunal praksis i sager med udsatte børn og unge med ikke-vestlig baggrund

2023 Familie, Børn og unge, Familieret

Ankestyrelsens undersøgelse om ungekrisecenteret Joannahuset

2021 Familie, Børn og unge, Anbringelse

Inddragelse af børn og unge ved valg af indsats og opfølgning

2020 Familie, Børn og unge, Anbringelse

Afbrydelse af samvær og/eller kontakt

2017 Familie, Redegørelse

Sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark, 2016

2016 Børn og unge, Anbringelse, Familie

Undersøgelse af forældrebetaling for døgntilbud

2016 Anbringelse, Børn og unge, Familie

Ankestyrelsens undersøgelse om samværssager

2015 Familie, Statistik – bilstøtte

Årsstatistik 2014: Støtte til køb af handicapbil

2015 Familie, Statistik – brugere af botilbud

Botilbudsstatistik 2014

2015 Familie, Statistik – førtidspension

Lidt flere nye førtidspensionister i 2014

2015 Statistik – førtidspension, Familie

Tendenser for førtidspensioner 2015:1

2015 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2014:4

2014 Statistik – førtidspension, Familie

Tendenser for førtidspensioner 2014:3

2014 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2014:2

2014 Familie, Statistik – bilstøtte

Årsstatistik 2013: Støtte til køb af handicapbiler

2014 Handicap, Familie, Statistik – integration

Integration: Status og udvikling 2014

2013 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2013:3

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring