Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 2019

Om Ankestatistikken for 1. halvår 2019, udbetaling af sygedagpenge, praktisk hjælp til at lave mad eller at få en madserviceordning, miljøoplysning - begrebet i praksis, bedre overblik over principmeddelelser, nyt web-ankeskema og bevilling af hjælp som socialpædagogisk støtte eller personlig og praktisk hjælp.

Ankestyrelsen ændrer og hjemviser en større del af de kommunale klagesager

Ankestyrelsen har den 30. august offentliggjort 2. kvartal af statistikken på klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

Læs mere "Ankestyrelsen ændrer og hjemviser en større del af de kommunale klagesager"

Udbetaling af sygedagpenge – procedure ved ansøgning

Ved en borgers sygemelding, er det vigtigt at tage hensyn til borgerens fortsatte forsørgelses-grundlag. Kommunen kan kun undlade at udbetale sygedagpenge fra første fraværsdag, når særlige årsager skaber væsentlig tvivl om borgerens uarbejdsdygtighed.

Læs hele "Udbetaling af sygedagpenge - procedure ved ansøgning"

Miljøoplysning - begrebet i praksis

Ankestyrelsen behandler som tilsynsmyndighed et stort antal sager om retten til aktindsigt efter miljøoplysningsloven. Læs mere om, hvornår miljøoplysningsloven finder anvendelse, og om nogle af vores sager.

Læs hele "Miljøoplysning - begrebet i praksis"

Bedre overblik over principmeddelelser

Det er en af Ankestyrelsens opgaver at fastlægge retningslinjer om fortolkning og anvendelse af reglerne. Det gør vi, når vi offentliggør principmeddelelser. Vi arbejder løbende på at give et bedre overblik over vores principmeddelelser.

Læs hele "Bedre overblik over principmeddelelser"

Nyt web-ankeskema skal lette arbejdet i kommuner og Ankestyrelsen

Den 1. oktober 2019 lancerede Ankestyrelsen en ny version af web-ankeskemaet, som bruges ved kommunale klagesager på social- og beskæftigelsesområdet. Med den nye version af web-ankeskemaet bliver arbejdet lettere for både kommunerne og for Ankestyrelsen.

Læs hele "Nyt web-ankeskema skal lette arbejdet i kommuner og Ankestyrelsen"

Skal hjælpen bevilges som socialpædagogisk støtte eller personlig og praktisk hjælp?

Valget af bestemmelse kan have betydning i nogle situationer, mens det i andre situationer ikke har en konkret betydning for borgeren, da det afgørende er, at borgeren får dækket sit hjælpebehov.

Læs hele "Skal hjælpen bevilges som socialpædagogisk støtte eller personlig og praktisk hjælp?"

Madserviceordning eller praktisk hjælp til at lave mad

Kommunen skal se på, hvad formålet med støtten er, når kommunen skal vurdere, om borgeren skal have enten støtte i form af en madserviceordning eller praktisk støtte til madlavning.

Læs hele "Madserviceordning eller praktisk hjælp til at lave mad"

Sidst opdateret 09.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring