Ligebehandlingsnævnet får ny formand

Annette Dam Ryt-Hansen tiltræder den 1. april 2021 som ny formand for Ligebehandlingsnævnet.

Annette Dam Ryt-Hansen er landsdommer ved Østre Landsret. Næstformænd, nævnsmedlemmer og alle i sekretariatet byder Annette Dam Ryt-Hansen velkommen i Ligebehandlingsnævnet.

Nævnet og sekretariatet tager samtidig afsked med landsdommer Rikke Foersom, der tiltræder som højesteretsdommer den 1. maj 2021. Rikke Foersom takkes for sin store indsats som formand for nævnet siden den 1. januar 2016.

Læs om nævnets sammensætning på hjemmesiden her.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 06.04.2021

Sidst opdateret 06.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring