Gå til indhold

Specialpædagogisk bistand til dit førskolebarn

Kommunen har truffet afgørelse om specialpædagogisk bistand i et regionalt tilbud til dit barn, der endnu ikke er startet i folkeskolen. Hvordan kan du klage?

Når du har modtaget en afgørelse fra kommunen, som du ønsker at klage over, skal du klage til kommunen, som skal genvurdere afgørelsen.

Du kan klage enten ved at skrive eller ringe til kommunen.

Du skal klage inden 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen.

Det er mest praktisk, at du sender et brev eller en e-mail.

Du bør skrive:

  • Hvilken afgørelse du klager over
  • Hvorfor du klager
  • Dine kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer)
  • Husk dato på dit brev.

Kan du ikke nå at skrive en klage inden fristens udløb, kan du blot oplyse, at du vil klage, og at du vil uddybe klagen senere.

Hvis kommunen ikke ændrer afgørelsen, skal kommunen sende klagen videre til Klagenævnet for Specialundervisning inden for 4 uger.

Hvad siger loven?

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen § 14, stk. 2.

Fuldmagt

Hvis du ønsker, at en anden person skal repræsentere dig under sagens behandling, kan du sende en fuldmagt ved at bruge Klagenævnet for Specialundervisnings digitale fuldmagtsblanket.

Den finder du her  www.borger.dk.

Du kan også finde en fuldmagtsblanket her:  Blanketter

Du skal sende blanketten til Ankestyrelsen. Du må gerne sende den fra din e-Boks eller via Ankestyrelsens kontaktformular www.ast.dk/kontaktformular.

Bruger du e-Boks eller kontaktformularen, sender du sikkert til os.

Hvem skal give klagevejledning? – og hvad er det?

Den myndighed, som træffer en afgørelse, skal oplyse om klagemulighederne. Klagevejledningen skal indeholde oplysninger om hvilken myndighed, der er klageinstans og indeholde vejledning om fremgangsmåde i forbindelse med en klage, herunder om en eventuel tidsfrist.

Sidst opdateret 07.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring