Gå til indhold

Specialundervisning til dit folkeskolebarn

Hvem kan du klage til, og hvem kan klage?

Har du modtaget en afgørelse fra kommunen om specialundervisning til dit folkeskolebarn?

Læs her, hvem der kan klage, og hvem du kan klage til.

Hvem kan klage?

Du kan klage, hvis du har forældremyndighed over et folkeskolebarn.

Hvem skal du klage til?

Du skal klage til den kommune eller skoleleder, som har truffet afgørelse om specialundervisning til dit barn i folkeskolen. 

Du har 4 uger til at klage fra den dag, du modtager afgørelsen.

Du kan klage enten ved at skrive eller ringe til kommunen eller skolelederen.

Kommunen/skolelederen skal inden for 4 uger vurdere afgørelsen igen. Kommunen/skolelederen videresender din klage til os, hvis afgørelsen ikke bliver ændret.

Kan andre klage for dig?

Du kan få en anden til at klage for dig. Du skal blot underskrive en fuldmagt til den person, som hjælper dig. Fuldmagten skal afleveres sammen med klagen.

Find blanketter

Fuldmagtsblanket og forældremyndighedsblanket finder du her:

Blanketter

Hvad er en afgørelse? 

En afgørelse er kommunens endelige beslutning om, hvad der skal ske i din sag.

Sidst opdateret 06.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring