Gå til indhold

Specialpædagogisk bistand til dit førskolebarn

Hvem kan du klage til, og hvem kan klage?

Har du modtaget en afgørelse om specialpædagogisk bistand i et regionalt tilbud til dit førskolebarn? Læs her, hvem der kan klage, og hvem du kan klage til.

Hvem kan klage?

Du kan klage, hvis du har forældremyndighed over et førskolebarn.

Hvem skal du klage til?

Du skal klage til:

  • Den kommune, som har truffet afgørelse om specialpædagogisk bistand ved et regionalt tilbud til dit førskolebarn

Eller

  • Den region, som har truffet afgørelse om det nærmere indhold af det specialpædagogiske tilbud.

Du har 4 uger til at klage fra den dag, du modtager afgørelsen.

Du kan klage enten ved at skrive eller ringe til kommunen/regionen.

Kommunen/regionen skal inden for 4 uger vurdere afgørelsen igen. Kommunen/regionen videresender din klage til os, hvis afgørelsen ikke bliver ændret.

Kan andre klage for dig?

Du kan få en anden til at klage for dig. Du skal blot underskrive en fuldmagt til den person, som hjælper dig. Fuldmagten skal sendes sammen med klagen.

Find blanketter

Fuldmagtsblanket og forældremyndighedsblanket finder du her:

Blanketter

Hvad er en afgørelse?

En afgørelse er kommunens endelige beslutning om, hvad der skal ske i din sag. 

Sidst opdateret 06.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring