Gå til indhold
Sådan søger du efter principafgørelser
Med Ankestyrelsens søgeløsning for principafgørelser kan du finde de principafgørelser, som du har brug for.
At skrive en afgørelse
"At skrive en afgørelse" er en opskrift til sagsbehandlere på, hvordan man skriver en afgørelse, der er korrekt opbygget, og som de fleste borgere kan forstå.
Ankestyrelsens principmeddelelser
Ankestyrelsen udsender og offentliggør visse afgørelser i anonymiseret form som principmeddelelser.
Vi har fundet 59 resultater med emnet Afgørelser. Viser 21 - 30
Fastholdelse af påbud om at standse arbejde nedenunder et løftet betonelement
Arbejdsmiljøklagenævnet har fastholdt et påbud om straks at standse arbejde, som udsatte de ansatte for en overhængende, betydelig fare, fordi det foregik under et betonelement, der var løftet med kran. Men nævnet ophævede et påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, fordi Arbejdstilsynet ikke havde godtgjort, at virksomheden ikke tidligere havde løst et identisk arbejdsmiljøproblem på samme byggeplads.
Fastholdelse af påbud om straks at sikre ansatte mod påvirkninger fra slibestøv
Arbejdsmiljøklagenævnet har fastholdt et påbud om straks at sikre ansatte mod slibestøv fra en slibemaskine, der blev anvendt på betongulv. Maskinen udviklede generende og sundhedsskadeligt kvartsstøv, og Arbejdstilsynet konstaterede, at der var støv i en ansats åndedrætsværn.
Afvisning af klage over, at Arbejdstilsynet ikke accepterede en virksomheds tilbagemelding om en kedels konstruktion
Arbejdsmiljøklagenævnet har afvist en klage over, at Arbejdstilsynet i et brev ikke accepterede en virksomheds tilbagemelding om, at en kedel var konstrueret på en måde, der gjorde det muligt at sikkerhedstjekke den. Nævnet lagde vægt på, at meddelelsen i brevet ikke havde karakter af at være en afgørelse truffet efter arbejdsmiljøloven.
Ophævelse af påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver vedrørende løft af multiplader og sække
Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede to påbud til en virksomhed om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver i forbindelse med dels løft af multiplader, dels sække med multipladelim. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ikke ved selvsyn havde konstateret, hvordan løftene blev udført, og heller ikke havde fået en ledelsesrepræsentant til at bekræfte, hvordan de skete.
Påbud om at sikre forsvarlig indsamling af dagrenovation sendt tilbage til Arbejdstilsynet til ny vurdering
Arbejdsmiljøklagenævnet behandlede en klage over et påbud om at sikre, at en kommunes indsamling af dagrenovation kunne foregå fuldt forsvarligt. Nævnet sendte påbuddet tilbage til ny vurdering i Arbejdstilsynet, fordi nævnet fandt det utilstrækkeligt belyst, hvordan affaldssystemet var årsag til, at indsamlingen ikke kunne foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Fastholdelse af påbud om straks at forebygge risikoen for ulykker på en bagtrappe
Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om straks at forebygge risikoen for ulykker ved færdsel på en bagtrappe. Rengøring og oprydning på trappen ville med det samme kunne udbedre de risikofyldte forhold. Fald på trappen ville kunne medføre alvorlig personskade.
Påbud om at sikre forsvarlig anvendelse af en flaskeautomat sendt tilbage til Arbejdstilsynet til en ny vurdering
Arbejdsmiljøklagenævnet fandt det ikke tilstrækkelig oplyst, hvordan der var en risiko ved at anvende en flaskeautomat, herunder om de bevægelige maskindele var farlige. Det var desuden uklart, om nogle skruehuller faktisk viste, at en af-skærmning var blevet afmonteret.
Fastholdelse af påbud om straks at sikre, at der anvendes personlige værnemidler ved isolering med rockwool
Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om straks at sikre, at der anvendes personlige værnemidler ved isolering med rockwool. Ved et tilsynsbesøg var det blevet konstateret, at det støvede omkring ansattes indåndingszone under arbejdet med at tilskære rockwool, og at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Påbud om at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for eddikesyre, acetone, terpentin og cellulosefortynder
Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en ejerforening skal udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for produkterne eddikesyre 32 %, acetone, mineralsk terpentin og cellulosefortynder samt alle øvrige faremærkede produkter, som virksomheden anvender.
Påbud om straks at forebygge risiko for el - ulykker
Arbejdsmiljøklagenævnet behandlede en klage over påbud om straks at forebygge risiko for el – ulykker og fastholdt påbud om at en virksomhed straks skulle træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidførende fra elektrisk stød på 60 kV.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring