Gå til indhold

Fastholdelse af påbud om straks at sikre ansatte mod påvirkninger fra slibestøv

Arbejdsmiljøklagenævnet har fastholdt et påbud om straks at sikre ansatte mod slibestøv fra en slibemaskine, der blev anvendt på betongulv. Maskinen udviklede generende og sundhedsskadeligt kvartsstøv, og Arbejdstilsynet konstaterede, at der var støv i en ansats åndedrætsværn.

Arbejdstilsynet besøgte en byggeplads, og under gennemgang af pladsen observerede Arbejdstilsynet, at der foregik arbejde med slibning af betongulv i nogle lejligheder.

Arbejdstilsynet kunne konstatere, at der i den ene lejlighed var så støvet, at den ansatte var dækket af støv, og at der inde i en ansats maske lå betonstøv.

Arbejdstilsynet afgav på den baggrund påbud om straks at sikre de ansatte mod påvirkninger fra betonslibestøv.

Regler

Det fremgår af § 15, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Der henvises her særligt til lovens regler om arbejdets udførelse, indretning af arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler m.v. og stoffer og materialer.

Det fremgår af § 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det fremgår af § 16, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås. Påvirkningen fra stoffer og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal overholdes.

Det fremgår af § 31, stk. 3, i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde, at hvor der er fare for, at luften indeholder sundhedsskadelige eller brændbare stoffer eller materialer, skal luften kontrolleres, og der skal træffes effektive foranstaltninger til beskyttelse af de beskæftigede mod påvirkninger herfra og til forebyggelse af risikoen for ulykker.

Det fremgår af § 5, stk. 2, i bekendtgørelsen om brug af personlige værnemidler, at arbejdsgiveren skal sørge for, at de anvendte personlige værnemidler til enhver tid yder den tilsigtede beskyttelse og ikke medfører unødige gener og passer til brugeren.

Afgørelse

Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fandt, at arbejdsprocessen med slibning af betongulv ikke var planlagt, tilrettelagt og udført således, at det var sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet lagde herved vægt på, at den udvikling af kvartsstøv, som anvendelsen af slibemaskinen på betongulvet udviklede, var generende og sundhedsskadelig.

Nævnet lagde til grund for afgørelsen, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at der i den ene lejlighed var så støvet, at en af de ansatte var dækket af støv.

Nævnet lagde desuden til grund, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at der inde i den ene ansattes maske lå betonstøv (j.nr. 2013-6022-45777).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring