Gå til indhold

Ophævelse af påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver vedrørende løft af multiplader og sække

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede to påbud til en virksomhed om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver i forbindelse med dels løft af multiplader, dels sække med multipladelim. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ikke ved selvsyn havde konstateret, hvordan løftene blev udført, og heller ikke havde fået en ledelsesrepræsentant til at bekræfte, hvordan de skete.

Under tilsynsbesøget fik Arbejdstilsynet oplyst af de ansatte, at de i forbindelse med arbejdet manuelt håndterede to til tre 25 kg sække med multipladelim fra en palle på gulvet til en murerbalje. Arbejdstilsynet konstaterede desuden, at der var placeret 56 multiplader på en palle.

Arbejdstilsynet konstaterede ikke arbejdet ved selvsyn, men fik en ansat til at vise, hvordan han løftede henholdsvis multiplader og sække med multipladelim, dog uden at den ansatte foretog selve løftene.

Virksomhedens ledelsesrepræsentant bekræftede pr. telefon, hvilken opgave der blev udført af de ansatte, og at arbejdet skulle foretages i otte lejligheder.

Ledelsesrepræsentanten bekræftede antal paller med multiplader, og at der ikke var tekniske hjælpemidler til rådighed, samt at multipladerne vejede 12,84 kg.

Arbejdstilsynet oplyste, at selve den demonstration af løftene, som Arbejdstilsynet fik forevist, ikke blev beskrevet for virksomhedsrepræsentanten, som derfor ikke havde bekræftet måden, de ansatte udførte arbejdet på.

Regler

Det fremgår af § 77a i arbejdsmiljøloven, at Arbejdstilsynet kan påbyde, at modtageren af påbud eller andre afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen skal indhente bistand fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, bl.a. med henblik på, at det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden styrkes.

Det fremgår af § 6 i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, at arbejdsgiveren skal efterkomme påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet afgiver en afgørelse om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen om et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, der indebærer risiko for sikkerhed og sundhed og som angivet i bekendtgørelsen.

Det fremgår af § 9, stk. 1, nr. 1 og 2, i samme bekendtgørelse, at der er tale om et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, hvis der er løft af byrder, der udføres som et led i den sædvanlige arbejdsfunktion, ved vægtgrænser, der overstiger 25 kg tæt ved kroppen, 15 kg i underarms afstand eller 7 kg i ¾ arms afstand, og der samtidig forekommer en eller flere forværrende faktorer i form af uhåndterlig eller ustabil byrde, asymmetrisk løft, løft over skulderhøjde eller under knæhøjde, bæring mere end 2 meter.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede påbuddene om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå i forbindelse med de to strakspåbud. Nævnet fandt, at der ikke var grundlag for at afgive disse påbud, idet Arbejdstilsynet ikke havde konstateret, om virksomheden havde overtrådt reglerne i forbindelse med løft af multiplader og sække med multipladelim.

Nævnet lagde herved vægt på, at Arbejdstilsynet ikke ved selvsyn havde konstateret de pågældende løft, men fik de ansatte til at vise, hvordan der blev løftet, og at Arbejdstilsynet havde beskrevet måden for en ledelsesrepræsentant, som derfor ikke havde bekræftet løftene. Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn (j.nr. 2013-6010-20581).

Link direkte til den aktuelle afgørelse i Retsinformation.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring