Gå til indhold
Psykolognævnet
Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.
Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer, lov om elektroniske cigaretter m.v., lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.
Klagenævnet for Specialundervisning
Klagenævnet for Specialundervisning giver her borgere og kommuner et overblik over nævnets behandling af klager over afgørelser om specialundervisning.
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte-ordninger
Ankenævnet afgør sager om en række uddannelsesstøtteordninger. De fleste sager handler om udlændinges ret til SU og om tillæg til studerende med funktionsnedsættelse.
Vi har fundet 470 resultater med emnet Nævn. Viser 61 - 70
Nyhedsbrev nr. 5/2018
Nyhedsbrevet indeholder resuméer af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018.
Nyhedsbrev nr. 4/2018
Nyhedsbrevet indeholder resuméer af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2018.
Adoptionsnævnet
Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om adoptionsnævnet
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juni 2018
Ligebehandlingsnævnet har i juni 2018 afgjort 28 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Psykolognævnet
Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om Psykolognævnet
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
Ligebehandlingsnævnet
Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om Ligebehandlingsnævnet
Klagenævnet for specialundervisning
Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om Klagenævnet for specialundervisning
Artikler fra nævnene
Artikler fra Ankestyrelsens faglige nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet maj 2018
Ligebehandlingsnævnet har i maj 2018 afgjort 8 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring