Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger

Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 05/07 2018

Sidst opdateret 05/07 2018

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk