Gå til indhold
Psykolognævnet
Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Klagenævnet for Specialundervisning
Klagenævnet for Specialundervisning giver her borgere og kommuner et overblik over nævnets behandling af klager over afgørelser om specialundervisning.
Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.
Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer, lov om elektroniske cigaretter m.v., lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte-ordninger
Ankenævnet afgør sager om en række uddannelsesstøtteordninger. De fleste sager handler om udlændinges ret til SU og om tillæg til studerende med funktionsnedsættelse.
Vi har fundet 430 resultater med emnet Nævn. Viser 61 - 70
Høringssvar fra Adoptionsnævnet
Her kan du læse høringssvar fra Adoptionsnævnet.
Adoptionsnævnets høringssvar vedrørende helhedsanalysen på adoptionsområdet
I sit høringssvar har Adoptionsnævnet især forholdt sig til, at helhedsanalysen af det danske adoptionssystem foreslår en ny struktur for nævnet og dets varetagelse af opgaver.
Ramme for godkendelse til adoption
Den generelle godkendelsesramme gælder, hvis du har søgt om godkendelse som adoptant efter 1. januar 2016.
Om Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet er et uafhængigt klage- og tilsynsorgan.
Adoptionsnævnets opgaver
Nævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.
Tilsyn med Familiertetshusets Adoptionssamråd
Adoptionsnævnet fører på en række punkter tilsyn med det arbejde, som foregår i Familieretshusets Adoptionssamråd.
Medlemmer af Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet består af en formand og ni andre medlemmer. Otte af medlemmerne repræsenterer forskellig fagkundskab, og to er lægmedlemmer.
Samarbejdspartnere
Adoptionsnævnets opgaver kræver et godt samarbejde med forskellige offentlige myndigheder og med den formidlende organisation.
Adoptionsnævnets samarbejde med Adoptionssamrådene
Adoptionssamrådenes sammensætning og opgave

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring