Gå til indhold

Pasning af alvorligt syge børn

Forældre, som opgiver deres arbejde helt eller delvist for at passe et alvorligt sygt barn, kan under visse forudsætninger modtage dagpenge.

Forældre kan i forbindelse med pasning af et alvorligt sygt barn få dagpenge, når:

  • barnet er under 18 år
  • barnets sygdom skønnes at medføre behov for ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage eller mere. Dog har enlige forsørgere ret til dagpenge i forbindelse med barnets hospitalsindlæggelse, selvom opholdet er kortere end 12 dage
  • man opfylder beskæftigelseskravet
  • man helt eller delvist opgiver lønarbejde eller personligt arbejde i selvstændig virksomhed

Der er efter barselloven alene en ret til dagpenge og ikke en ret til fravær.

Ansøgning om dagpenge efter barselloven skal ske til Udbetaling Danmark, som træffer afgørelser og yder vejledning om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn.

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks afgørelser om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring