Gå til indhold

Arbejdsløshedsdagpenge

A-kasserne udbetaler arbejdsløshedsdagpenge til ledige medlemmer.

Har du en sag?

A-kassen træffer afgørelse om rettigheder og forpligtelser i forbindelse med modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge.

Du kan klage over a-kassens afgørelse til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Du kan klage over Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikrings afgørelse til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Du kan klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg over afgørelser truffet efter lov om Arbejdsløshedsforsikring.

Du kan ikke klage over sagsbehandlingen i a-kassen eller i Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, mens sagen bliver behandlet hos dem. Du kan først klage over sagsbehandlingen, hvis du klager til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg over en afgørelse fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring.

Du skal klage til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, som sender sagen videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. 

Du skal være opmærksom på, at vores afgørelse kan ændres både til fordel og til skade for dig.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring