Gå til indhold

Revalidering

Personer, som har begrænsninger i arbejdsevnen, og som ikke modtager andre tilbud, kan få tilbud om revalidering.

Revalidering er både beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp.

Aktiviteterne kan fx være uddannelse, løntilskudsansættelse, praktik hos private eller offentlige arbejdsgivere, eller hjælp til etablering af selvstændig virksomhed.

For at kunne få tilbud om revalidering, er det en forudsætning, at personen har begrænsninger i arbejdsevnen, og at der ikke er andre beskæftigelsesrettede tilbud, der kan hjælpe den pågældende med at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ankestyrelsen behandler klager over kommunens afgørelser om revalidering.

Du kan læse mere her

Sidst opdateret 26.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring