Gå til indhold

Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Ankestyrelsen behandler klager over kommunens afgørelser om integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp.

Kommunen yder integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp til personer, der har været ude for ændringer i deres liv, som betyder, at de ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til forsørgelse. Det er en betingelse for at få hjælpen, at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser.

Sådan klager du 

Du kan klage over kommunens afgørelse om integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp inden fire uger, fra du har modtaget kommunens afgørelse. Hvis du vil klage skal du henvende dig til kommunen.

Læs mere 

Integrationsydelse på borger.dk

Uddannelseshjælp på borger.dk

Kontanthjælp på borger.dk

 

 

 

 

Sidst opdateret 09.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring