Gå til indhold

Ansættelsesbeviser

Efter ansættelsesbevisloven har en arbejdsgiver pligt til at oplyse en lønmodtager om vilkårene for dennes ansættelse. Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for at oplyse lønmodtageren om vilkårene.

Forpligtelsen indtræder, når ansættelsesforholdet har en varighed på mere end 1 måned, og den gennemsnitlige ugentlig arbejdstid overstiger 8 timer.

Ansættelsesbevisloven finder ikke anvendelse i det omfang pligten følger af en kollektiv overenskomst, der som minimum svarer til bestemmelserne i EU-direktiv nr. 91/533 om arbejdsgivers pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for et ansættelsesforhold.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kan tage stilling til, hvorvidt din arbejdsgiver har opfyldt sin pligt efter ansættelsesbevisloven.

Ankestyrelsen Beskæftigelsesudvalg tager i den forbindelse stilling til, hvorvidt dit ansættelsesforhold er omfattet af loven.

Ved behandlingen af en sag om, hvorvidt arbejdsgiver har overholdt sin pligt efter ansættelsesbevisloven, har vi brug for oplysninger om ansættelsesperioden, antallet af arbejdstimer, og om hvem der er arbejdsgiver.

Ankestyrelsen vil ved behandlingen af sagen henvende sig til arbejdsgiveren for at få oplysninger til brug for behandlingen af sagen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kan ikke tage stilling til, om en lønmodtager kan tilkendes godtgørelse. 

Hvis en arbejdsgiver ikke har overholdt sin oplysningspligt, kan domstolene tilkende en eventuel godtgørelse.

Du kan se ansættelsesbevisloven her.

Du kan læse mere om Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg her.

Sidst opdateret 10.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring