Gå til indhold

Dagpengegodtgørelse (G-dage)

Medlemmer af en a-kasse kan have ret til dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiver på 1. og 2. ledighedsdag.

Retten til dagpengegodtgørelse

Medlemmer af en a-kasse kan have ret til dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiver på 1. og 2. ledighedsdag. 

Arbejdsgiveren skal i så fald betale dagpengegodtgørelsen til medlemmet af a-kassen senest ved 2. lønudbetaling efter arbejdsophøret.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til dagpengegodtgørelse, skal du kontakte din a-kasse.

Hvis din a-kasse vurderer, at du er berettiget til dagpengegodtgørelse, og din arbejdsgiver ikke har betalt dagpengegodtgørelsen til tiden, skal din a-kasse hjælpe med at opkræve dagpengegodtgørelsen fra arbejdsgiveren.  

A-kassen skal i den forbindelse sende en begrundet anmodning (et krævebrev) til arbejdsgiveren.

Det kræver, at a-kassen undersøger sagen og indhenter den nødvendige dokumentation for, at medlemmet har krav på dagpengegodtgørelse.

At a-kassens anmodning til arbejdsgiver skal være begrundet betyder, at krævebrevet skal indeholde en redegørelse for de faktiske og retlige omstændigheder i sagen. Krævebrevet skal derfor – selvom det ikke er en afgørelse - indeholde en begrundelse for anmodningen.

Hvis arbejdsgiveren ikke betaler dagpengegodtgørelsen og a-kassen mener, at medlemmet utvivlsomt har ret til dagpengegodtgørelsen, skal a-kassen sende en indstilling til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg om at træffe afgørelse overfor arbejdsgiver om forpligtelsen til at betale dagpengegodtgørelse.

A-kassen udlægger dagpengegodtgørelsesbeløbet til medlemmet, når indstillingen sendes til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vil herefter træffe afgørelse om, hvorvidt arbejdsgiveren skal betale dagpengegodtgørelsen. 

Arbejdsgivers forpligtelse

A-kassen sender indstilling til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg om arbejdsgivers forpligtelse til at betale dagpengegodtgørelse.

A-kassens indstilling skal være begrundet. Det betyder, at a-kassens indstilling skal indeholde en redegørelse - og dokumentation – for de faktiske og retlige omstændigheder i sagen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg træffer – på baggrund af a-kassens indstilling – afgørelse om spørgsmålet om forpligtelsen til at betale dagpengegodtgørelse.

Afgørelsen træffes overfor arbejdsgiveren. A-kassen og medlemmet får kopi af afgørelsen.

 

Sidst opdateret 26.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring