Gå til indhold

Seniorjob

Ledige seniorer kan have ret til et seniorjob

En ledig senior, som højst har fem år til efterlønsalderen, kan have ret til et seniorjob i bopælskommunen, hvis de har brugt retten til dagpenge op.

Ankestyrelsen behandler klager over kommunernes afgørelser om seniorjob.

Sidst opdateret 26.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring