Gå til indhold

Fleksjob

Fleksjob er et tilbud til personer med varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen.

Jobcentret giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet på grund af en varig og væsentlig begrænset arbejdsevne.

I fleksjobbet tages der hensyn til, at personens arbejdsevne er begrænset. Arbejdsgiveren udbetaler løn for det arbejde, som den fleksjobansatte yder, og kommunen udbetaler et tilskud til lønnen, der kompenserer for den nedsatte arbejdsevne.

Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud har været afprøvet for at bringe eller fastholde personen i ordinær beskæftigelse.

Fleksjob der er etableret efter den 1. januar 2013, er som udgangspunkt midlertidige.

Jobcentret træffer afgørelse om retten til fleksjob efter indstilling fra rehabiliteringsteamet.

Ankestyrelsen behandler klager over jobcentrets afgørelser om fleksjob.

Du kan læse mere her

Sidst opdateret 08.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring