Gå til indhold

Tilbud til ledige

Ledige borgere kan få forskellige tilbud, som kan hjælpe dem til at blive selvforsørgende.

Jobcentret kan give ledige borgere tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud med henblik på, at den ledige hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

Tilbud om vejledning og opkvalificering kan bestå af uddannelse, kurser, og særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb.

Tilbuddene skal så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.

Et tilbud skal desuden udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet.

Ankestyrelsen behandler klager over jobcentrets afgørelser om tilbud.

Sidst opdateret 14.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring