Gå til indhold

Sygedagpenge

Sygedagpenge er en korttidsydelse til personer, der ikke kan arbejde på grund af egen sygdom.

Kommunen giver sygedagpenge til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom. Det er blandt andet en betingelse for retten til sygedagpenge, at personen opfylder sygedagpengelovens beskæftigelseskrav.

Læs mere om sygedagpenge på borger.dk

Sidst opdateret 30.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring