Barselsdagpenge og orlov

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks afgørelser indenfor barselloven.

Har du en sag?

Har du eller din arbejdsgiver modtaget en afgørelse om barseldagpenge eller refusion, som du eller din arbejdsgiver ikke er enig i, kan du eller din arbejdsgiver  klage til Ankestyrelsen.

Afgørelsen fra Udbetaling Danmark gælder indtil vi har afgjort din sag.

Hvad kan du klage over?

Du kan klage over afgørelser efter barselloven. Men du kan ikke klage over sagsbehandlingen, mens Udbetaling Danmark behandler sagen. Det kan du først, når Udbetaling Danmark har afgjort sagen.

Sidst opdateret 13.11.2018