Gå til indhold

Taskforce - Handicap

Tilbud om analyse – og udviklingsforløb til kommuner for at styrke sagsbehandlingen. Taskforcen er et samarbejde med Socialstyrelsen.

Taskforcen er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Taskforcen består af både et analyseforløb og et udviklingsforløb. Det samlede forløb for den enkelte kommune strækker sig over to år.

Om taskforcens arbejde
Taskforcen vil først foretage en analyse af en kommunes sagsbehandling og dernæst komme med anbefalinger til, hvordan kvaliteten i sagsbehandlingen kan styrkes. Efter analysen og anbefalingerne går kommunen i gang med et udviklingsforløb, hvor kommunen får hjælp til at realisere taskforcens anbefalinger.
Den enkelte kommune udvælger i samarbejde med taskforcen typisk to til tre områder, som kommunen finder særligt udfordrende.

De udvalgte bestemmelser er:
Børnehandicap: Servicelovens §§ 32, 32a, 41, 42 og 44 jf. 84
Voksenhandicap: Servicelovens §§ 84, 85, 95, 96, 97,103, 104, 107, 108 samt almenboliglovens § 105

Som afslutning på analyse – og udviklingsforløbet udarbejder taskforcen en statusrapport, som sammenholder taskforcens anbefalinger med de udviklingsaktiviteter, som kommunen har igangsat.

Hvad jeres kommune forpligter sig til
Når jeres kommune indgår i et samarbejde med taskforcen, forpligter kommunen sig til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed og gennemføre de aftalte aktiviteter. Aktiviteterne omfatter bl.a. at deltage i et opstartsmøde, deltage i tema - og læringsdage og i interviews. I skal desuden indsamle materiale, data og indsende 20 sager, som Ankestyrelsen vil gennemgå.
Derudover skal kommunen løbende orientere kommunalbestyrelsen og relevante udvalg om status på forløbet.

Hvad I som deltagende kommune får ud af samarbejdet med taskforcen
En kommune, der deltager, vil kunne forvente:
• En analyse, der peger på kommunens styrker og udfordringer.
• Anbefalinger til, hvordan kommunen kan styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.
• Hjælp til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen gennem redskaber, kompetenceudvikling, sparring og viden.

Siden opdateres løbende. Tidsplan følger snarest.

Læs nyhed om taskforce: 

https://ast.dk/nyheder/nyheder/nyheder-2024/fa-styrket-sagsbehandlingen-igennem-et-samarbejde-med-taskforcen-pa-handicapomradet

Sidst opdateret 06.06.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring