Gå til indhold

Tjekliste til behandling af børnehandicapsager

Arbejdsredskab til kommuner om væsentlige sagsbehandlingsregler fx i sager om hjemmetræning

Tjeklisten er et arbejdsredskab til sagsbehandlere, der behandler sager om hjemmetræning og andre sager på børnehandicapområdet. Da tjeklisten gennemgår væsentlige sagsbehandlingsregler med udgangspunkt i reglerne om hjemmetræning, kan den også bruges på andre områder på børnehandicapområdet.

Hvad tjeklisten kan bruges til
I får et arbejdsredskab, som støtter sagsbehandlerne i at inddrage de relevante bestemmelser korrekt i sagsbehandlingen af både sager om hjemmetræning og andre sager om børnehandicap.

Koncept og format
I 2023 vil Ankestyrelsen udarbejde tjeklistens koncept og format. Vi vil have fokus på, at reglerne beskrives på en overskuelig og forståelig måde. Det kan være ved at inddrage mindre vejledninger i form af podcasts, videoer eller webinarer.

Tjeklisten er klar til brug i starten af 2024.

Siden opdateres løbende.

Sidst opdateret 16.09.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring