Gå til indhold

Best Practice - Flytning uden samtykke

Få viden om skånsom og hurtig flytteproces og gode råd til behandling af den type sager på blandt andet webinar.

Du vil som sagsbehandler på en række webinarer og ved hjælp af en Best Practice guide få viden om, hvordan du opnår at skabe en så skånsom og hurtig flytteproces som muligt til gavn for borgeren.

Initiativet består af 1-2 årlige webinarer og udarbejdelse af en Best Practice guide målrettet sagsbehandlere i kommunen. Undervisningen skal styrke sagsbehandlingen i sager om flytning uden samtykke, hvor borgere med handicap eller demens flyttes uden samtykke. Som kommunal medarbejder vil du i Best Practical guiden få let adgang til at blive opdateret på lovreglerne om flytning uden samtykke og få gode råd om behandling af sager på området.

Hvad du får med Best Practice guiden
• Den kan ruste dig i dit arbejde med at forebygge flytninger uden samtykke og give dig
• Konkrete redskaber til at iværksætte de nødvendige skridt forud for en flytning uden samtykke i god tid og
• Hjælpe dig i dit arbejde, så flytteforløbene kan gennemføres hurtigere til fordel for borgernes ve og vel.

Tidsplan:

2024: Webinarer og Best Practice guide forventes tilbudt til sagsbehandlere
2025: Webinarer og Best Practice guide forventes tilbudt til sagsbehandlere

Siden opdateres løbende.

Sidst opdateret 16.09.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring