Gå til indhold

Webinar om den gode afgørelse

Bliv bedre til at skrive afgørelser i sager på handikapområdet på webinar og e-læringsforløb.

Som kommunal sagsbehandler kan du få styrket dine kompetencer ved at deltage i Ankestyrelsens årlige webinar, ’At skrive en afgørelse’.
Målet med webinaret ’At skrive en afgørelse’ er at støtte den enkelte sagsbehandler i arbejdet med at skrive afgørelser. Tilbuddet gælder alle kommuner og vil bidrage til at sikre lovmedholdeligheden i den kommunale sagsbehandling.

Baggrunden for kurset
Ankestyrelsen har valgt at tilbyde støtten digitalt for at give flere sagsbehandlere mulighed for at deltage.

I vores behandling af klagesager på handicapområdet, kan vi konstatere, at der optræder formelle fejl og mangler i de afgørelser, der træffes rundt omkring i kommunerne. Der kan være tale om fejl, som kunne være undgået, hvis der fandtes en bedre forståelse af disciplinen ’at skrive en afgørelse’.

Hvad kurset indeholder
’At skrive en afgørelse’ adresserer problemstillingen ved at tilbyde undervisning til den enkelte sagsbehandler gennem årlige webinarer i perioden 2023-2025.

Som et led i den samlede understøttelse henviser vi også til håndbogen ’At skrive en afgørelse’ som findes på Ankestyrelsens hjemmeside samt til e-læringsforløbet Forvaltningsret på social- og beskæftigelsesområdet, der findes på Ankestyrelsens kursusportal.

Tidsplan:
Webinarer finder sted årligt i 2023, 2024 og 2025.

2023:
Webinaret satte fokus på emnet sagsoplysning og blev afholdt i juni 2023. E-læringsmaterialet, der blev brugt på webinaret, kan findes på Ankestyrelsens kursusplatform.

2024:
Årets webinar sætter fokus på helhedsvurderingen og finder sted d. 19. juni 2024. Du kan tilmelde dig fra d. 15. marts 2024 på Ankestyrelsens kursusplatform. Webinaret suppleres af et e-læringsmateriale, der offentliggøres i april 2024.

2025:
Dato for webinar offentliggøres i første kvartal i Ankestyrelsens nyhedsbrev Nyt fra Ankestyrelsen og på Ankestyrelsens side på LinkedIn.

 

Sidst opdateret 14.03.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring