Gå til indhold

Webinar om den gode afgørelse

Bliv bedre til at skrive afgørelser i sager på handikapområdet på webinar og e-læringsforløb.

Som kommunal sagsbehandler kan du få styrket dine kompetencer ved at deltage i Ankestyrelsens årlige webinar, ’At skrive en afgørelse’.
Målet med webinaret ’At skrive en afgørelse’ er at støtte den enkelte sagsbehandler i arbejdet med at skrive afgørelser. Tilbuddet gælder alle kommuner og vil bidrage til at sikre lovmedholdeligheden i den kommunale sagsbehandling.

Baggrunden for kurset
Ankestyrelsen har valgt at tilbyde støtten digitalt for at give flere sagsbehandlere mulighed for at deltage.

I vores behandling af klagesager på handicapområdet, kan vi konstatere, at der optræder formelle fejl og mangler i de afgørelser, der træffes rundt omkring i kommunerne. Der kan være tale om fejl, som kunne være undgået, hvis der fandtes en bedre forståelse af disciplinen ’at skrive en afgørelse’.

Hvad kurset indeholder
’At skrive en afgørelse’ adresserer problemstillingen ved at tilbyde undervisning til den enkelte sagsbehandler gennem årlige webinarer i perioden 2023-2025.

Som et led i den samlede understøttelse henviser vi også gerne til håndbogen ’At skrive en afgørelse’ som findes på Ankestyrelsens hjemmeside.

Er man forhindret i at deltage i webinaret, vil der også være mulighed for at taget kurset som e-læring.

I første kvartal 2023 annonceres både webinar og e-læringsforløb ’At skrive en afgørelse’.

Tidsplan:
Webinarer finder sted årligt i 2023, 2024 og 2025.

2023:
Dato for webinar offentliggøres i første kvartal i Ankestyrelsens nyhedsbrev Nyt fra Ankestyrelsen og på Ankestyrelsens side på LinkedIn.

E-læringsforløbet ’At skrive en afgørelse’ gøres ligeledes tilgængeligt fra første kvartal 2023.

2024:
Dato for webinar offentliggøres i første kvartal i Ankestyrelsens nyhedsbrev Nyt fra Ankestyrelsen og på Ankestyrelsens side på LinkedIn.

E-læringsforløbet ’At skrive en afgørelse’ gøres ligeledes tilgængeligt fra første kvartal 2024.

2025:
Dato for webinar offentliggøres i første kvartal i Ankestyrelsens nyhedsbrev Nyt fra Ankestyrelsen og på Ankestyrelsens side på LinkedIn.

E-læringsforløbet ’At skrive en afgørelse’ gøres ligeledes tilgængeligt fra første kvartal 2025.

Sidst opdateret 16.09.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring