Gå til indhold

Undervisning i konkret sagsbehandling

I samarbejde med Socialstyrelsen tilbyder Ankestyrelsen i 2023, 2024 og 2025 kurser i konkret sagsbehandling til sagsbehandlere på børne- og voksenhandicapområdet.


Der udbydes 8 kurser årligt i centrale elementer af sagsbehandlingen. Kurserne er åbne for sagsbehandlere fra alle landets kommuner og vil være målrettet dig, der arbejder med børne – og voksenhandicapområdet.

Kursernes indhold
Der vil blive tilbudt to årlige temakurser, som har fokus på viden om, hvordan servicelovens bestemmelser kan omsættes til konkret sagsbehandlingspraksis.
Temaerne kan for eksempel være opfølgning eller inddragelse af part og pårørende ved sagsbehandlingen. Undervisningen vil indeholde en vekslen mellem oplæg og casearbejde.
Kurserne skal hjælpe med at styrke den juridiske og socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen, så du som sagsbehandler er bedst muligt klædt på til at sikre borgerens retssikkerhed og inddragelse.

Deltagelse
Hvis du ønsker at deltage på et kursus, kan du melde dig til på Socialstyrelsen.dk i årene 2023, 2024 og 2025  på linket: Kurser til sagsbehandlere på handicapområdet

Målgruppen
Kommunale sagsbehandlere på børne- og voksenhandicapområdet.


Siden opdateres løbende.

Sidst opdateret 16.02.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring