Gå til indhold

Læringsforløb – generelle sagsbehandlingsregler og konkrete eksempler

Sagsbehandlere, rådgivere og ledere fra udvalgte kommuner kan i 2023, 2024 og 2025 tilmelde sig læringsforløb om et udvalgt emne inden for serviceloven på handicapområdet.

Sagsbehandlere, rådgivere og ledere fra ti udvalgte kommuner vil i 2023, 2024 og 2025 få tilbud om at deltage i et læringsforløb på handicapområdet. I alt vil 30 kommuner få tilbudt et læringsforløb i projektperioden.

Læringsforløbene vil have fokus på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på både børne- og voksenhandicapområdet.

Hvad forløbene indeholder
Forløbene vil bestå af to undervisningsdage med et udvalgt emne inden for serviceloven på handicapområdet og en gennemgang af de generelle sagsbehandlingsregler. Den ene dag faciliteres af kommunen selv ved brug af et e-læringsværktøj udfærdiget af Ankestyrelsen, og den anden læringsdag afholdes som en fysisk læringsdag, hvor deltagerne modtager undervisning i kommunen af to af Ankestyrelsens medarbejdere.

Læringsdagene  tager afsæt i fiktive cases på baggrund af Ankestyrelsens erfaringer fra andre læringsforløb samt fra Ankestyrelsens klagesagsbehandling.

Ankestyrelsen tilbyder ti læringsforløb til ti kommuner årligt. Det udvalgte emne inden for serviceloven skifter årligt og vil omhandle emner fra både voksenområdet og børneområdet over de tre år, hvor forløbene udbydes.

Voksenområdet i 2023
Det udvalgte emne for 2023 er valgt på voksenområdet. Der vil læringsforløbene fokusere på reglerne om kontant tilskud efter servicelovens § 95, og om BPA ordninger efter servicelovens § 96.

Læs evalueringsrapporten om læringsforløbene her

Børne - og voksen området i 2024
Det udvalgte emne for 2024 omhandler både børne- og voksenområdet og vil fokusere på reglerne for støtte til bil efter servicelovens § 114.

Børneområdet i 2025
Det udvalgte emne for 2025 er valgt på børneområdet og vil handle om tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42.

Hvis jeres kommune vælges
Hvis jeres kommune bliver udvalgt, vil I blive kontaktet af Ankestyrelsen med et tilbud om et læringsforløb på enten børne- eller voksenhandicapområdet. Målgruppen for læringsforløbene er sagsbehandlere og den faglige ledelse i kommunen og deltagerne i læringsforløbene skal samlet afsætte tid til to hele undervisningsdage.

Hvad I får ud af det
Deltagerne i læringsforløbene bliver undervist i et udvalgt emne for at styrke kompetenceudvikling og kvaliteten i kommunens sagsbehandling på børne- og voksenhandicapområdet og i sidste ende retssikkerheden for borgerne.

Tidsplan:
Læringsforløbene vil blive udbudt i årene 2023, 2024 og 2025.
Siden opdateres løbende.

Sidst opdateret 26.03.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring