Merudgifter til handicappede voksne

Kommunen træffer afgørelse og yder vejledning, hvis en borger har brug for hjælp til dækning af medudgifter. Voksne med nedsat funktionsevne eller langvarig sygdom kan få dækket nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Kommunen træffer afgørelse og yder vejledning, hvis en borger har brug for hjælp til dækning af medudgifter. Voksne med nedsat funktionsevne eller langvarig sygdom kan få dækket nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

Efter servicelovens § 100 kan voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne få dækket nødvendige merudgifter. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne, og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven.

Voksne indtil folkepensionsalderen eller personer, der har opsat udbetalingen af folkepensionen er den gruppe, som kan søge om støtte.

Udmålingen af hjælpen sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, f.eks. merudgifter til individuel befordring, håndsrækninger og fritidsaktiviteter. Merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.000 kr. pr. år, svarende til 500 kr. pr. måned.

Kommunen træffer afgørelser om merudgifter.

Ankestyrelsen behandler klager over kommunens afgørelser om merudgifter

Læs mere om merudgifter til handicappede voksne i artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen

Sidst opdateret 20.12.2013