Hjælpemidler og forbrugsgoder

Kommunen træffer afgørelse og yder vejledning om hjælp til hjælpemidler og forbrugsgoder.

Handicappede kan søge kommunen om hjælp og vejledning, hvis de har brug for et hjælpemiddel eller støtte til et forbrugsgode.

Ankestyrelsen behandler klager over kommunens afgørelser efter serviceloven §§ 112 og 113 om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder.

Sidst opdateret 14.11.2017