Børn

Ankestyrelsens undersøgelser om børneområdet. Du kan bl.a. finde undersøgelse om børn og handicap, adoption, anbringelse og familie.
2020 Børn og unge, Anbringelse, Handicap børn, Handicap

Anbringelser uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelse

2020 Børn og unge, Anbringelse

Børnesagsbarometret 2020

2020 Familie, Børn og unge, Anbringelse

Afbrydelse af samvær og/eller kontakt

2019 Anbringelse, Børn og unge

Børnesagsbarometret

2019 Årsberetninger - Adoptionsnævnet, Adoption

Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet

2019 Børn og unge, Handicap, Handicap børn

Hjemmetræning delrapport 2

2019 Handicap, Børn og unge, Handicap børn

Hjemmetræning delrapport 1

2019 Børn og unge, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport 2018 for Klagenævnet for Specialundervisning

2018 Adoption, Børn og unge

Rapport om adoption uden samtykke

2018 Børn og unge

Kvalitet i sagsbehandlingen

2018 Børn og unge, Handicap børn, Handicap

Dækning af merudgifter efter servicelovens § 41

2018 Børn og unge, Anbringelse

Kontinuitet i anbringelser

2018 Børn og unge, Kriminalitet, Anbringelse

Pædagogisk praksis på de sikrede døgninstitutioner

2018 Børn og unge, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport for 2017 for Klagenævnet for Specialundervisning

2017 Børn og unge, Anbringelse

Plejefamilier, delrapport 3 - supplerende støtte

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 23/11 2020

Sidst opdateret 23/11 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring