Gå til indhold

Undersøgelser på børneområdet

Ankestyrelsens undersøgelser om børneområdet. Du kan bl.a. finde undersøgelse om børn og handicap, adoption, anbringelse og familie.
2023 Adoption, Årsberetninger - Ankestyrelsen

Årsberetning for Adoptionsnævnet 2022

2023 Handicap, Familie, Handicap børn, Retssikkerhedsenheden, Social

Sektoransvarsprincippet ved problematisk skolefravær hos børn med handicap

2023 Adoption

PAS evaluering 2017-2021

2023 Børn og unge, Anbringelse, Statistik – anbringelse

Afrapportering af kommunernes brug af servicelovens § 64 stk. 3 og 4 2022

2023 Børn og unge, Integration, Familie, Forebyggelse af ekstremisme, Anbringelse, Udlændinge

Kommunal praksis i sager med udsatte børn og unge med ikke-vestlig baggrund

2023 Familie, Børn og unge, Familieret

Ankestyrelsens undersøgelse om ungekrisecenteret Joannahuset

2023 Adoption, Årsberetninger - Adoptionsnævnet

Årsberetning 2021 - Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet

2022 Integration, Børn og unge, Udlændinge, Beskæftigelse, Udsatte voksne

Kommuners oplevelser med samarbejdspartnere i sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

2022 Børn og unge, Anbringelse

Børnesagsbarometret 2022

2022 Kriminalitet, Børn og unge, Social

Rapport om regler og rammer på de sikrede døgninstitutioner

2021 Børn og unge, Anbringelse

Unge anbragt på eget værelse

2021 Årsberetninger - Adoptionsnævnet, Adoption

Udviklingen i alder og ventetider for internationale adoptioner 2018-2020

2021 Børn og unge, Anbringelse

Børnesagsbarometret 2021

Sidst opdateret 11.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring