Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingnævnet november 2016

I Ligebehandlingsnævnets nyhedsbrev november 2016 kan du læse om de sager, som nævnet har afgjort i august, september og oktober.

Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne, som denne gang blandt andet handler om: 

  • En bestemmelse om pligtmæssig fratræden ved det fyldte 63. år for en musiker kunne ikke opretholdes
  • Udelukkende kvindelige ansatte måtte hjælpe børn ved toiletbesøg, ble- og tøjskiftning
  • En far modtog ikke digital post  om sin datter fra et regionshospital
  • En sygeplejerske havde ikke et handicap på opsigelsestidspunktet 

Du kan læse nyhedsbrevet her:

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring