Gå til indhold

Ligebehandlingsnævnet ændrer praksis om retsfortabende passivitet og forældelse

På et principielt møde i Ligebehandlingsnævnet den 1. marts 2023 har nævnet behandlet flere sager om betydningen af udvist retsfortabende passivitet og forældelse af godtgørelseskravet.

I nævnets hidtidige praksis har retsfortabende passivitet eller forældelse i relation til godtgørelseskravet betydet, at Ligebehandlingsnævnet ikke har forholdt sig til, om klageren er blevet udsat for ulovlig forskelsbehandling.

I de principielle sager, som blev behandlet den 1. marts 2023, har Ligebehandlingsnævnet nu slået fast, at eventuel retsfortabende passivitet eller forældelse i relation til godtgørelseskravet ikke afskærer klageren fra at få prøvet spørgsmålet om, hvorvidt den pågældende har været udsat for ulovlig forskelsbehandling.

Retsfortabende passivitet og forældelse vil dog fortsat have betydning for, om klageren i tilfælde af ulovlig forskelsbehandling har krav på en godtgørelse.

Ligebehandlingsnævnet har identificeret 38 afgjorte sager, hvor nævnet ikke har givet klageren medhold som følge af udvist retsfortabende passivitet, samt 13 sager, som nævnet har afvist at behandle, fordi der var indtrådt forældelse af godtgørelseskravet.

Nævnet vil nu kontakte de berørte klagere og oplyse dem om, at de som følge af praksisændringen har mulighed for at anmode om at få genoptaget deres sag.

Du kan læse Ligebehandlingsnævnets principielle afgørelse om retsfortabende passivitet i sagsnr. 22-48184 her.

Du kan læse Ligebehandlingsnævnets principielle afgørelser om forældelse i blandt andet sagsnr. 22-12828 her

Sidst opdateret 11.04.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring