Gå til indhold

Sager om mundbind

Ligebehandlingsnævnet har i 2020 og 2021 modtaget flere sager om kravet om at bære mundbind som følge af COVID-19. Sagerne handler f.eks. om personer, der nægtes adgang til restauranter og til indkøbssteder, fordi de ikke bærer mundbind.

Som følge af COVID-19 pandemien blev der i 2020 indført krav om at bære mundbind eller visir visse steder i det offentlige rum, herunder f.eks. på serveringssteder, i dagligvarebutikker og i biografer.

Påbuddet om at bære mundbind er ikke uden undtagelser. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside, at personer, der på grund af fysiske eller mentale forhold ikke kan bruge mundbind korrekt, og personer, som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind f.eks. på grund af angst eller vejrtrækningsbesvær, kan undtages for kravet om at bruge mundbind. Der skal ikke over for restauranter m.v. fremlægges dokumentation på, at den pågældende person er undtaget fra at bruge mundbind.

De sager, som Ligebehandlingsnævnet har modtaget om mundbindskravet, angår typisk personer, der er blevet afvist fra f.eks. restauranter og kollektiv transport, da de ikke ville eller kunne bruge mundbind. De pågældende personer har oplyst, at de er omfattet af én af de ovennævnte undtagelser til påbuddet.

Ligebehandlingsnævnet kan ikke tage stilling til spørgsmål, der angår reglerne om at bære mundbind og undtagelserne herfor.  Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling uden for arbejdsmarkedet på grund af handicap efter lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap (handicapdiskriminationsloven).

I sager om forskelsbehandling på grund af handicap skal Ligebehandlingsnævnet vurdere, om den person, der klager, har et handicap omfattet af handicapdiskriminationsloven. Det er klageren, der skal godtgøre, at han eller hun har et handicap omfattet af loven. Klageren skal således over for nævnet kunne dokumentere, at han eller hun har et handicap. Nævnet foretager en vurdering af, om en skade eller sygdom konkret har medført sådanne langvarige funktionsbegrænsninger, at den berørte person er forhindret i at fungere på lige vilkår med andre personer i en tilsvarende livssituation. Ved denne vurdering vil indholdet af fremlagte lægejournaler, kommunale akter, skoleudtalelser mv. indgå.

Se 20-44322 om en mand, der ønskede at handle i en kiosk.

Se 20-52229 om en kvinde, der ønskede at opholde sig i et legeland.

Sidst opdateret 23.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring