Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet januar 2018

Ligebehandlingsnævnet har i januar 2018 afgjort 13 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne

22.02.2018

Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne, som denne gang blandt andet handler om:

  • Medarbejder i fleksjob fik ændret placering af arbejdstid
  • Chikane, sygemelding og afsked
  • Servicemedarbejder afskediget under barselsorlov

Læs hele nyhedsbrevet

Sidst opdateret 20.09.2018