Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet februar 2018

Ligebehandlingsnævnet har i februar 2018 afgjort 10 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

22.03.2018

Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne, som denne gang blandt andet handler om:

  • Bilarrangement forbeholdt kvinder
  • Afskedigelse begrundet i sprogkundskaber
  • Kun kvinder fik fuld løn under forældreorlov
  • Kun ældre lærere blev afskediget
Sidst opdateret 20.09.2018