Gå til indhold

Ny lov om forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet

Fra den 1. juli 2018 kan Ligebehandlingsnævnet behandle klager over forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet.

Den 31. maj 2018 vedtog Folketinget en lov, der forbyder forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet. 

Forskelsbehandlingsloven, der finder anvendelse inden for arbejdsmarkedet, gælder fortsat.

Den nye lov gælder for al offentlig og privat virksomhed. Loven træder i kraft den 1. juli 2018 og gælder forhold, der har fundet sted fra denne dato og frem.

Klager over overtrædelse af forbuddet mod forskelsbehandling kan indbringes for Ligebehandlingsnævnet.

Det er kun personer med en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag, der kan få deres klage behandlet af nævnet.

Læs den nye lov

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring