Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet september 2017

Ligebehandlingsnævnet har i september 2017 afgjort 22 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne

08.11.2017

Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne, som denne gang blandt andet handler om:

  • 2017-6810-13820: Større afskedigelsesrunde gik ud over lærer på barsel
  • 2017-6810-25490: Afskedigelse af farmaceut skyldtes ikke graviditet eller barsel
  • 2016-6810-48682: Handicappet medarbejder afskediget
  • 2017-6810-04371: Afslag på ansættelse som køreprøvesagkyndig på grund af alder

Læs hele nyhedsbrevet

Sidst opdateret 08.11.2017