Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet september 2017

Ligebehandlingsnævnet har i september 2017 afgjort 22 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne

08.11.2017

Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne, som denne gang blandt andet handler om:

  • Større afskedigelsesrunde gik ud over lærer på barsel
  • Afskedigelse af farmaceut skyldtes ikke graviditet eller barsel
  • Handicappet medarbejder afskediget
  • Afslag på ansættelse som køreprøvesagkyndig på grund af alder

Læs hele nyhedsbrevet

Sidst opdateret 20.09.2018