Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet april 2017

Ligebehandlingsnævnet har i april 2017 afgjort 21 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne

07.07.2017

Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne, som denne gang blandt andet handler om:

  • Mandlige ansatte i en børnehave måtte ikke hjælpe børn ved toiletbesøg, ble- og tøjskiftning
  • En erhvervsskole indførte regler om forbud mod udøvelse af religiøse ritualer på skolen
  • Skattelovgivning ikke omfattet af nævnets kompetence
  • En administrativ assistent blev afskediget på grund af handicap

Læs hele nyhedsbrevet

Sidst opdateret 20.09.2018