Gå til indhold

Årsberetning for Ligebehandlingsnævnet 2016

Artikler og statistik om sagerne fra 2016

I 2016 afgjorde nævnet blandt andet sager om:

  • En solotrompetist, der skulle fratræde sin stilling i et kapel, fordi han fyldte 63 år
  • En stilling i en forlystelsespark var for farlig for kvinder
  • En sektorformand i et fagforbund var omfattet af forskelsbehandlingsloven
  • Hørehandicappede fik afslag på jobansøgninger
  • Afslag til ansøgere under 18 år på steder, hvor der bliver serveret alkohol

Formandsafgørelser og retlig interesse

Siden den 1. januar 2016 har der været krav om retlig interesse for at kunne få en sag behandlet af nævnet. Fra samme tidspunkt fik et medlem af formandsskabet mulighed for selv at træffe afgørelse i sager, hvor der er en fast rets- eller nævnspraksis. I årsberetningen kan du læse mere om nævnets erfaringer med de nye bestemmelser.

Tilknytningshandicap

En ansat kan være beskyttet mod direkte forskelsbehandling på grund af handicap hos den ansattes barn.

Årsberetningen indeholder et afsnit om domme og nævnsafgørelser om forskelsbehandling på grund af et barns handicap eller handicap hos den ansattes samlever/ægtefælle.

Omplacering som alternativ til afskedigelse

Spørgsmålet om omplacering kan indgå i vurderingen af, om en afskedigelse er udtryk for ulovlig forskelsbehandling begrundet i graviditet eller barsel.

Alder

Hvor mange klager over forskelsbehandling på grund af alder? Hvad handler klagerne om? Hvor mange får medhold? I årsberetningen tager vi et kig på alder.

The Board of Equal Treatment’s annual report 2016

The preface of the report written by the board’s chairman has been translated into English. The preface describes experiences with chairman decisions and the more stringent requirements for locus standi (the interest in bringing proceedings). The preface also analyzes the development of the types of complaints received by the board.

Årsberetning for Ligebehandlingsnævnet 2016

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring